torstai 17. toukokuuta 2012

Tehostuuko paperinkeräys byrokratialla?

Paperinkeräys on ollut urheiluseuroille, kyläyhdistyksille ja muille yhteisöille perinteinen tulonlähde. Paperia on kerätty kotitalouksista talkoilla ja sen uusiokäyttöön myynnistä saadut tulot on käytetty yhteiseen hyvään.

Paperinkeräys - Copyright Kuvatoimisto Albumi - www.albumi.fi
Asetelma muuttui toukokuun alussa 2012 voimaan tulleen uuden jätelain myötä. Uudessa laissa laajennettiin tuottajien vastuuta tiettyjen tuotteiden jätehuollon järjestämisessä.

Keräyspaperin osalta nyt paitsi vastuu, myös ensisijainen oikeus järjestää keräys kiinteistöillä on paperin tuottajalla. Tätä oikeutta käyttää mm. metsäyhtiöiden tuottajayhteisö Paperinkeräys Oy, joka huolehtii paperin tuottajalle jätelaissa säädetyistä velvollisuuksista. Muut toimijat saavat vastedes perustaa rinnakkaisia keräys- tai vastaanottojärjestelmiä vain, jos tämä tehdään yhteistoiminnassa tuottajan kanssa.

Talkooperustainen paperinkeräys ei siis enää ole laillista, ellei toiminnasta ole sopimusta Paperinkeräys Oy:n tai muun vastaavan tuottajayhteisön kanssa. Paperinkeräystä aiemmin järjestäneiden tahojen on huomioitava tämä suunnitellessaan tulevaa toimintaansa.

Uuden jätelain tarkoitus on lisätä kierrätystä. Esimerkiksi tuotepakkauksien osalta tämä onkin tarpeen. Paperistakin kerätään muualla maailmassa talteen alle puolet, mutta Suomessa keräysaste on harvasta asutuksesta huolimatta yli 80%. Loppukin menee suureksi osaksi hyötykäyttöön kuten pesän sytykkeeksi. On olemassa riski, että byrokratian lisääminen heikentää paperin keräysastetta lähemmäs yleiseurooppalaista tasoa.

Lähteet: Suomen Ympäristökeskus ja Metsäteollisuus ry

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti