maanantai 23. tammikuuta 2012

Sähköä voi säästää puolivahingossa

Laki energiamarkkinoilla toimivien yritysten energiatehokkuuspalveluista edellyttää sähkön vähittäismyyjiltä tämän vuoden alusta loppukäyttäjäraportointia.  Raportissa on oltava vähintään:
  • Asumisen energiatehokkuus - Copyright Kuvatoimisto Albumi - www.albumi.fiTiedot loppukäyttäjän energiankulutuksesta raportin ajanjaksolta ja sitä edeltäneeltä kolmelta vuodelta, kuitenkin enintään siltä ajalta, jonka asiakassuhde on kestänyt
  • Tietoja loppukäyttäjän energiankulutuksesta verrattuna muihin vastaaviin loppukäyttäjiin
  • Tietoa energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä ja lisätietoja antavien tahojen yhteystietoja
Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksella tehtiin jo 90-luvun alussa tutkimus tämän tapaisen laskutuspalautteen vaikutuksesta kotitalouksien sähkönkulutukseen. Aineistoa kerättiin kolmen vuoden ajan noin tuhannelta sähkölämmitystaloudelta. Tutkimuksen mukaan pelkkä sähkön käytön raportointi auttoi asiakkaita säästämään 3-5 % sähkönkäytöstään. Uusi velvoite loppukäyttäjäraportoinnista on siis mielekäs.

Edellä mainitun tutkimuksen aikaan kyseessä oli luonnollisesti pelkkä kirjeitse postitettu raportti. Uusi lakikaan ei ota kantaa raportointitapaan. Lisääntyvä automaattinen mittarinluku mahdollistaa kuitenkin nopean tiedonkeruun ja lähes ajantasaisen raportointipalvelun internetin välityksellä. Nykyään energian myyjät tarjoavatkin yhä monipuolisempia palveluja jossa kuluttaja pääsee porautumaan kulutuskäyttäytymiseensä tietoihin yhä syvemmälle. 

Mielenkiintoista kuinka merkittäviä säästöjä jo pelkkä kuluttajan tietoisuus omasta energiankäytöstään saa aikaan. Tieto ja tietoisuuden mahdollistama energiansäästö on rahan arvoista etenkin sähköä paljon käyttävälle sähkölämmittäjälle, joita Suomessakin on yli puoli miljoonaa. Tähän asti tutustumistani palveluista puuttuu kuitenkin oleellinen ominaisuus -kulutuksen lämpötilanormeeraus, jonka avulla lammitystarpeeltaan erilaiset vuodet saataisiin samalle viivalle. Tässä ilmainen vinkki palveluportaalien kehittäjille!

Lähde: Energiateollisuus ry


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti