maanantai 1. elokuuta 2011

Energiatehokkuutta tavoitellaan oudoin keinoin

Euroopan komissio on kaavailemassa energiatehokkuusdirektiiviä, joka velvoittaisi energian jakeluyhtiöt parantamaan asiakkaidensa energiatehokkuutta. Myös vastaavasta velvoitteesta energian myyjille on keskusteltu.

Miten kukaan voidaan velvoittaa toimimaan toisen puolesta? Tällä hetkellä energian myyjät tiedottavat asiakkaitaan näiden energiankulutuksesta ja säästömahdollisuuksista sekä opastavat energian järkevään käyttöön. Tämän pitäisi riittää.

Virtakytkin - Copyright Kuvatoimisto Albumi - www.albumi.fi
Kuinka toimiva ylipäätään on järjestely, jossa yritys velvoitetaan tavoittelemaan liiketoimintansa volyymin pienenemistä? Kannustimet eivät ainakaan ole kaksiset - varsinkaan, kun esimerkiksi kaukolämmön ja sähkön siirtäjät ovat sopimuksin velvoitetut toimittamaan asiakkaalleen tämän kulloinkin tarvitseman määrän energiaa.

Tavoiteltavien säästöjen uskotaan toteutuvan kustannustehokkaimmalla tavalla järjestelmässä, jossa toimijan edellytetään hankkivan velvoittettaan vastaavan määrän energiansäästöä kuvaavia sertifikaatteja. Näitä ns. valkoisia sertifikaatteja puolestaan syntyisi projekteissa, joissa säästöt aikaansaadaan. Toimija voisi siis saada sertifikaatit omista energiansäästöhankkeistaan tai ostaa ne markkinoilta.

Energiatehokkuuden sinänsä kannatettava tavoittelu saattaa väärin keinoin toteutettuna johtaa sivuraiteille. Esimerkiksi energian siirtohintoja saatettaisiin pyrkiä nostamaan, jotta siirtoyhtiön liikevaihto ja liikevoitto saataisiin kehittymään suotuisasti vaikka siirretty energiamäärä pienenisi direktiivin tavoitteen mukaisesti. Ja jostakin ne seritfikaattijärjestelmänkin kulut peritään. Toimintaa valvova energiamarkkinavirasto on nyt avainasemassa.


Jos pidit tästä artikkelista, voit kiittää kertomalla siitä kavereillesi esimerkiksi Facebookin tai Twitterin kautta oheisten jakopainikkeiden avulla. Tai jätä kommentti, pidit sitten tai et. Kiitos!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti