keskiviikko 1. kesäkuuta 2011

Haluaisitko ostaa sähkösi ulkomailta?

Pohjoismainen sähkömarkkina avautuu parin vuoden sisään myös kotitalouskuluttajille. Edessä on mittava harmonisointihanke jotta mm. tiedonvaihto-, laskutus- ja kuluttajansuojakysymykset saadaan joka maassa samalle tasolle. Tulevaisuudessa suomalainen kuluttaja voi siis ostaa sähkönsä Ruotsista, Norjasta tai Tanskasta ja vastaavasti suomalaiset energiayhtiöt voivat halutessaan myydä tuotteittaan näiden maiden kuluttajille.

Voimavirta sähkökaapeli - Kuvatoimisto Albumi - www.albumi.fi
Harmonisoinnin taustalla on voimakas poliittinen tahtotila avata loppukuluttajamarkkina nykyistä laajemmalle kilpailulle. Tällä hetkellä Suomessa on n. 70 sähkönmyyjää joista yli puolet myy sähköä valtakunnallisesti. Vuosittain noin neljännesmiljoona sähkönkäyttäjää vaihtaa sähköntoimittajaa. Eikö kuluttajilla muka ole tarpeeksi vaihtoehtoja?

Sähkön perushintataso ei tule muuttumaan tarjoajien lukumäärän lisääntyessä, koska kaikkien sähkönmyyjien hinnoittelu pohjautuu edelleen samaan Nord Pool tukkumarkkinaan. Kehitys johtaa välillisesti hintojen nousuun koska käytäntöjen harmonisointi edellyttää mittavia muutoksia sähkönmyyjien toimintamalleissa ja tietojärjestelmissä sekä panostusta mm. monikieliseen asiakaspalveluun. On huomattava, että vaikka yhtiö ei itse lähtisikään myyjäksi muihin maihin, sen on kyettävä toimimaan uuden toimintamallin mukaan. Muutos tuo nousupaineita myös sähkön siirtohintoihin, koska verkkoyhtiöiden on vastaisuudessa kyettävä palvelemaan kaikkien maiden sähkönmyyjien tarpeita. Onko tämä kuluttajan edun mukaista?

Blogikirjoituksessani ”älykkäät sähköverkot - totta vai tarua” peräänkuulutin sähkönmyyjiltä tuotteita jotka toisivat asiakkaille hyötyjä etäluettavien mittarien mahdollistamien toimintamallien kautta. Pohjoismaiseksi avautuvalla markkinalla toive saa entistä vähemmän vastakaikua, koska muissa maissa vastaavat mittarointihankkeet ovat vuosikaupalla Suomea jäljessä. Jos suomalaiset virkamiehet eivät puolusta etujamme tarpeeksi ponnekkaasti ja vaadi muita maita toimenpiteisiin, harmonisoitu järjestelmä rakennetaan sen takapajuisimmankin maan toimintamalliin istuvaksi. Näyttääkin siltä, että Suomi ryhtyy hyvän hyvyyttään muiden maiden testilaboratorioksi.


Jos pidit tästä artikkelista, voit kiittää kertomalla siitä kavereillesi esimerkiksi Facebookin tai Twitterin kautta oheisten jakopainikkeiden avulla. Tai jätä kommentti, pidit sitten tai et. Kiitos!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti